About

Hester Doove (Maastricht, 1966) is a photographer known for her captivating portraits of artists and musicians. Raised in a family of artists, her love for the arts blossomed at a young age, fueling her desire to showcase the unique persona and creativity of these individuals through her lens.

Doove’s career took off in the late 1980s, when she began doing freelance work for various prominent magazines and record companies. Her artistic eye and ability to capture the essence of her subjects quickly earned her a reputation for creating stunning and evocative images. 

It is her portraits of artists and musicians that truly sets Doove apart. With a keen understanding of their creative process and a genuine appreciation for their talent, she has an innate ability to subtly capture artists’ emotions, often revealing the very essence of their work. Her portraits are a testament to her ability to connect with her subjects on a profound level.

Throughout her extensive career, Doove has had the privilege of photographing a vast array of renowned artists and musicians, from jazz musicians to rock legends. Her work not only pays homage to the artistic vision of these individuals, but also serves as a testament to her own talent for capturing the life and soul of her subjects.

Hester Doove (Maastricht, 1966) is als fotografe vooral bekend om haar sterke artistieke portretten. Opgegroeid in een kunstenaarsfamilie, was ze ook zelf al vroeg in kunst en muziek geïnteresseerd. Daardoor kreeg ze het verlangen om de unieke persoonlijkheid en creativiteit van muzikanten en anderen te doorgronden.

Haar carrière begon eind jaren 80, toen ze freelance begon te werken voor verschillende prominente tijdschriften en platenmaatschappijen. Door haar aanpak qua kleurwerking en setting, kreeg ze al snel een reputatie voor het maken van originele en verrassende portretten.

Met een scherp begrip voor het creatieve proces en een oprechte waardering voor het talent van kunstenaars, muzikanten of schrijvers weet ze op subtiele wijze hun emoties en de essentie van hun werk vast te leggen. Haar portretten tonen hoe ze er telkens weer in slaagt om een dusdanig diepgaand contact te maken dat degenen die ze voor haar lens krijgt openbloeien.

Doordat zij tijdens haar omvangrijke carrière de gelegenheid heeft gehad om een groot aantal bekende personen te fotograferen, vormt haar werk een uniek artistiek overzicht van de laatste 35 jaar. Maar waar het haar vooral om gaat is de kern van iedere geportretteerde te tonen, bekend of onbekend.